Fresco detail - Giacopini Vito
Photography
Fresco detail
Dimensions:
4608 x 3456px 5.02M
License:
Locate the photo